Dịch vụ Cung cấp ảnh vệ tinh viễn thám phân giải cao

Dịch vụ Cung cấp ảnh vệ tinh viễn thám

Chúng tôi là đại lý phân phối ảnh vệ tinh của rất nhiều vệ tinh viến thám khác nhau, từ vệ tinh viễn thám quang học, vệ tinh viễn thám Radar với các độ phân giải khác nhau (0.4m, 1m, 1.5m, 5m, 20m, 30m, 100m), bao phủ hầu hết các vị trí trên thế giới với tần suất chụp cao.

Giải pháp viễn thám:

  • Xử lý và cung cấp ảnh viễn thám theo yêu cầu.
  • Giải đoán ảnh, xây dựng bản đồ hiện trạng: bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ hệ sinh thái, cập nhật các đối tượng theo yêu cầu của khách hàng.
  • Xây dựng bản đồ các vùng bị ngập lụt, đánh giá rủi ro ngập lụt.
  • Xây dựng bản đồ hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị.
  • Đánh giá biến động sử dụng ảnh viễn thám đa thời điểm.
  • Đào tạo, tập huấn về ứng dụng ảnh viễn thám trong quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Sản phẩm & Dịch vụ ảnh viễn thám khác