Dịch vụ tư vấn thiết kế, xây dựng và lắp đặt các trạm thu ảnh viễn thám mặt đất

Dịch vụ tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát ảnh viễn thám – ảnh vệ tinh

Trung tâm xử lý & phân tích ảnh viễn thám (CSIA – Center for Satellite Image Analysis) được thành lập vào năm 2007, bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Viễn thám, Tin học Trắc địa. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ Tư vấn thiết kế, Cung cấp ảnh viễn thám, Xử lý & Phân tích dữ liệu viễn thám, Phát triển phần mềm… cho các lĩnh vực chủ yếu như An ninh Quốc phòng, Tài Nguyên Môi trường, Tìm kiếm cứu nạn, Quản lý hạ tầng, Biến đổi khí hậu, Quản lý Rừng, Nông nghiệp…

  • Tư vấn thiết kế, xây dựng và lắp đặt các trạm thu ảnh viễn thám mặt đất, xây dựng các trung tâm xử lý dữ liêu viễn thám.
  • Tư vấn, cung cấp các giải pháp thực hiện các dự án liên quan đến ứng dụng công nghệ viễn thám trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, quản lý tài nguyên và môi trường, cứu hộ cứu nạn và quản lý, giám sát cơ sở hạ tầng.
Phát triển xây dựng phần mềm xử lý ảnh viễn thám và GIS

Sản phẩm & Dịch vụ ảnh viễn thám khác