Dịch vụ và giải pháp số hóa dữ liệu ảnh viễn thám

Dịch vụ và giải pháp số hóa dữ liệu ảnh viễn thám

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ và giải pháp số hóa dữ liệu viễn thám, Phát triển phần mềm… cho các lĩnh vực chủ yếu như An ninh Quốc phòng, Tài Nguyên Môi trường, Tìm kiếm cứu nạn, Quản lý hạ tầng, Biến đổi khí hậu, Quản lý Rừng, Nông nghiệp…

  • Khảo sát, đánh giá hiện trạng dữ liệu; lên phương án số hóa và gia công dữ liệu
  • Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu không gian, hỗ trợ việc lưu trữ, cập nhật, khai thác và chia sẻ dữ liệu không gian
  • Thiết kế, lập phương án và tiến hành thi công xây dựng cơ sở dữ liệu thộc tính và cơ sở dữ liệu không gian chuyên đề.
Dịch vụ giải pháp số hóa và gia công dữ liệu ảnh viễn thám

Sản phẩm & Dịch vụ ảnh viễn thám khác