Dịch vụ xử lý & phân tích dữ liệu viễn thám và GIS

Dịch vụ xử lý phân tích dữ liệu viễn thám và GIS

Viễn thám và GIS – Cung cấp dịch vụ xử lý ảnh, các sản phẩm giá trị gia tăng tiêu chuẩn và các sản phẩm đặc thù từ dữ liệu ảnh vệ tinh viễn thám, bao gồm:

  • Trực ảnh với các điểm khống chế
  • Trực ảnh với điểm khống chế và mô hình số độ cao
  • Ảnh lập thể
  • Các dữ liệu dạng vector như địa danh, địa giới, giao thông và thủy hệ, các lớp thông tin chuyên đề
  • Các bản đồ với các tỷ lệ khác nhau từ dữ liệu vector và raster

Dịch vụ phân tích dữ liệu viễn thám và GIS bao gồm:

  • Dịch vụ phân tích và giải quyết các bài toán đa tiêu chí phù hợp
  • Cung cấp giải pháp phân tích ảnh nâng cao như phân tích dưới mức điểm ảnh (sub-pixel analysis), phân tích phổ không pha trộn .v.v. nhằm chiết xuất các thông tin đối với các điểm ảnh pha trộn
  • Các giải pháp phân tích nâng cao trong GIS nhằm đưa ra được kết quả với độ chính xác cao: phân tích tương quan, phân tích mạng, tạo các mô hình bề mặt, phân tích tính hội tụ, phân tán của các đối tượng địa lý và các hiện tượng trong tự nhiên, các phương pháp tính toán nội suy dựa trên việc phân tích và thống kê các đặc điểm của nguồn dữ liệu đầu vào
  • Cung cấp các giải pháp xây dựng các mô hình dự báo dựa trên các nguồn dữ liệu viễn thám và GIS
Phát triển xây dựng phần mềm xử lý ảnh viễn thám và GIS

Sản phẩm & Dịch vụ ảnh viễn thám khác