Điểm danh các loại ảnh viễn thám được sử dụng phổ biến nhất

Bình luận: 0 Ngày đăng: 30/05/2019

Điểm danh các loại ảnh viễn thám được sử dụng phổ biến nhất

Ảnh hàng không trong viễn thám: Từ năm 1858 bắt đầu sử dụng khinh khí cầu để chụp ảnh nhằm mục đích thành lập bản đồ địa hình. Những bức ảnh hàng không đầu tiên được chụp từ máy bay được Wilbur Wright thực hiện năm 1909 trên vùng Centocalli, Italia. Từ đó đến nay, phương pháp sử dụng ảnh hàng không là tư liệu ảnh viễn thám và phương pháp được sử dụng rộng rãi.