Về chúng tôi

Trung tâm xử lý & phân tích dữ liệu viễn thám (CSIA – Center for Satellite Image Analysis) được thành lập năm 2007, bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Viễn thám, Tin học Trắc địa.

Chúng tôi chuyên cung cấp ảnh viễn thám, dịch vụ tư vấn thiết kế, xử lý phần tích dữ liệu viễn thám, phát triển phần mềm… cho các lĩnh vực chủ yếu như An ninh Quốc phòng, Tài Nguyên Môi trường, Tìm kiếm cứu nạn, Quản lý hạ tầng, Biến đổi khí hậu, Quản lý Rừng, Nông nghiệp, Dầu khí,…

Viễn thám là môn khoa học nghiên cứu việc đo đạc, thu thập thông tin về một đối tượng, sự vật bằng cách sử dụng thiết bị đo qua tác động một cách gián tiếp (ví dụ như qua các bước sóng ánh sáng) với đối tượng nghiên cứu.

Dịch vụ cung cấp

 • Tư vấn thiết kế,
 • Cung cấp ảnh vệ tinh viễn thám,
 • Dịch vụ xử lý phân tích dữ liệu viễn thám,
 • Phát triển phần mềm chuyên dụng,
 • Dịch vụ triển khai, đào tạo,
 • Giải pháp số hóa và gia công dữ liệu,
 • Các dịch vụ khác,…

Lĩnh vực hoạt động chính:

 • An ninh quốc phòng
 • Tài nguyên môi trường
 • Tìm kiếm cứu nạn
 • Quản lý hạ tầng
 • Biến đổi khí hậu,
 • Quản lý Rừng

Với hơn 80% nhân viên là các kỹ sư chuyên ngành được đào tạo chính qui trong và ngoài nước và nâng cao nghiệp vụ tại các tập đoàn, hãng sản xuất lớn ở nước ngoài. Các dịch vụ do chúng tôi cung cấp luôn đem đến sự hài lòng cho người sử dụng.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.