Khí tượng học thủy văn – Áp dụng vào trong hoạt động thực tế

Từ khóa: Bình luận: 0 Ngày đăng: 04/07/2019

Khí tượng học thủy văn – Áp dụng vào trong hoạt động thực tế

Khái niệm khí tượng học thủy văn là gì?

Khí tượng học thủy văn (Hydrometeorology) là một nhánh của khí tượng thủy văn chuyên nghiên cứu sự chuyển đổi nước và năng lượng giữa bề mặt đất và bầu khí quyển thấp hơn.

Các nhà thủy văn thường sử dụng các nhà khí tượng học và các sản phẩm do các nhà khí tượng học tạo ra. Ví dụ, một nhà khí tượng học dự báo mưa 2-3 inch tại một khu vực cụ thể và sau đó một nhà thủy văn sẽ dự báo tác động cụ thể của cơn mưa đó lên trên địa hình.

Xem thêm: Ảnh mây vệ tinh là gì? Ứng dụng trong dự báo thời tiết như thế nào?

Khí tượng học thủy văn - Áp dụng vào trong hoạt động thực tế

Khí tượng thủy văn được cả thế giới quan tâm phát triển

UNESCO có một số chương trình và hoạt động liên quan đến việc nghiên cứu các mối nguy hiểm tự nhiên có nguồn gốc khí tượng thủy văn và giảm thiểu tác động của chúng.

Ứng dụng của khí tượng thủy văn trong thực tế quá trình tự nhiên hoặc các hiện tượng khí quyển, thủy văn hoặc hải dương học như lũ lụt, lốc xoáy nhiệt đới, hạn hán và sa mạc hóa. Nhiều quốc gia đã thiết lập một khả năng khí tượng thủy văn để hỗ trợ dự báo, cảnh báo và thông báo cho công chúng về những mối nguy đang phát triển này.

Khí tượng học thủy văn - Áp dụng vào trong hoạt động thực tế

Dự báo khí tượng học thủy văn bằng ảnh mây vệ tinh

Một trong những khía cạnh quan trọng hơn của khí tượng học thủy văn là phải giải quyết sao với dự đoán và cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng của các sự kiện mưa lớn.

Dự báo thời tiết ngày xưa

Phương pháp dự báo thời tiết của người cổ đại thường dựa trên quan sát một phần của những sự kiện, và do vậy chỉ nhận ra được một phần của thời tiết sẽ xảy ra như thế nào. Ví dụ, nếu quan sát thấy khi Mặt Trời lặn có màu đỏ, thì ngày hôm sau thời tiết khá thuận lợi.

Kinh nghiệm như thế được tích lũy qua nhiều thế hệ tựu lại thành tục ngữ về thời tiết. Tuy nhiên không phải mọi tiên đoán này đều tin cậy được, và nhiều câu trong dân gian về thời tiết đã không còn thỏa mãn đối với các thử nghiệm thống kê nghiêm ngặt.

Phương pháp dự báo thời tiết ngày nay

Có ba cách chính để lập mô hình khi đến dự báo. Đó là dự báo tức thời, nghĩa là dự báo thời tiết số và kỹ thuật thống kê.

Dự báo tức thời rất tốt để dự đoán các sự kiện trong vài giờ, sử dụng các quan sát và dữ liệu radar trực tiếp để kết hợp với các mô hình dự báo thời tiết bằng số.

Dự báo thời tiết bằng số, là kỹ thuật chính được sử dụng để dự báo thời tiết, sử dụng các mô hình để tính đến bầu khí quyển, mô hình đại dương và chiếm nhiều biến số khác khi nó tạo ra dự báo.

Các dự báo này thường được sử dụng cho các ngày dự đoán hoặc tuần. Hình ảnh từ trạm thu ảnh viễn thám ghi lại được đưa vào xử lý và phân tích các dữ liệu viễn thám để tạo ra các dự báo dài hạn đi ra hàng tuần và hàng tháng. Những mô hình này cho phép các nhà khoa học xem vô số các biến khác nhau tương tác với nhau như thế nào và chúng minh họa một bức tranh về cách khí hậu trái đất tương tác với chính nó.

Xem thêm: Vệ tinh khí tượng là gì? Tìm hiểu thêm về các loại vệ tính khí tượng

Khí tượng học thủy văn - Áp dụng vào trong hoạt động thực tế

Bộ môn khí tượng học thủy văn đánh giá rủi ro thiên tai

Một thành phần chính của khí tượng thủy văn là giảm thiểu rủi ro liên quan đến lũ lụt và các mối đe dọa thủy văn khác. Cách giải đoán ảnh viễn thám để xác nhận được những rủi ro thiên tai gây ra và phòng tránh.

Sau khi phân tích các rủi ro, các hệ thống cảnh báo của khí tượng thủy văn được đưa ra để nhanh chóng cảnh báo mọi người, cảnh báo mức độ thiên tai mạnh hay nhẹ. 

Nguồn: Wikipedia

Ngọc Hiền