Phân loại và ứng dụng của ảnh viễn thám siêu phổ

Bình luận: 0 Ngày đăng: 30/05/2019

Phân loại và ứng dụng của ảnh viễn thám siêu phổ

Ảnh vệ tinh độ phân giải thấp có độ phân giải không gian từ 100m – 1000m. Một số ảnh vệ tinh độ phân giải thấp như vệ tinh Terra, AQUA (scaner Modis 250m, 1000m), NOIAA (AVHRR 1000m, 4000m), ENVISAT/MERIS (300m, 1200m), SPOT/Vegetation (1000m), KOMPSAT (Korea, 850m), IRS-P4 (India, 240m, 500m). Ảnh vệ tinh độ phân giải thấp giải quyết các bài toán về khí tượng thủy văn, nghiên cứu thực vật ở quy mô toàn cầu, nghiên cứu nhiệt độ mặt nước các đại dương, nghiên cứu và dự đoán vụ mùa nông nghiệp, hiện tượng lũ lụt, hạn hán.