Vệ tinh khí tượng là gì? Tìm hiểu thêm về các loại vệ tính khí tượng

Khái niệm vệ tinh khí tượng là gì?  Vệ tinh khí tượng là một loại vệ tinh nhân tạo được dùng chủ yếu để quan sát thời tiết và khí hậu trên Trái Đất. Các vệ tinh nhân tạo không chỉ quan sát được mây và các hệ mây. Nó [...]

Xem thêm...

Ảnh mây vệ tinh là gì? Ứng dụng trong dự báo thời tiết như thế nào?

Ảnh mây vệ tinh là hình ảnh chụp trái đất từ không gian hiện rõ toàn bộ mây bao phủ quanh trái đất với mục đích phụ vụ cho việc giám sát, theo dõi thời tiết và được chụp bởi Vệ tinh khí tượng.

Xem thêm...