Ứng dụng viễn thám – An Ninh Quốc Phòng

Ứng dụng công nghệ Viễn thám trong An ninh Quốc phòng

Công nghệ viễn thám đã mang lại nhiều kết quả ưu việt so với các phương pháp thu thập, phân tích thông tin truyền thống, đặc biệt trong lĩnh vực điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) địa hình và thông tin địa lý. giám sát và bảo vệ môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; tổ chức và quản lý lãnh thổ; an ninh quốc phòng (ANQP),…

Trong lĩnh vực An ninh Quốc phòng, phải nói đến một số ứng dụng sau:

  • Giả lập bản đồ địa hình 2D, 3D
  • Theo dõi giám sát biên giới, hải đảo
  • Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển
  • Theo dõi giám sát sự bồi đắp các đảo, bờ biển,…
  • Giám sát Nhận dạng tàu thuyền trên biển
  • Hỗ trợ Quy hoạch quản lý cơ sở hạ tầng
  • Giám sát việc xây dựng căn cứ, trang phương tiện…

Chúng tôi cung cấp giải pháp, ảnh vệ tinh viễn thám, các công cụ phần mềm hỗ trợ nghiên cứu, hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất, từng bước nâng cao khả năng tự động hoá trong khai thác, sử dụng ảnh vệ tinh (đặc biệt đối với một số công nghệ mới như ảnh Radar, Lidar, ảnh siêu phổ, ảnh hồng ngoại…) phục vụ các nhiệm vụ tham mưu và bảo đảm bảo địa hình, hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị các cấp…