Ứng dụng viễn thám – Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu: Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý theo dõi

  • Đánh giá tình trạng ô nhiễm từ các ngành công nghiệp và các nguồn chất thải bất hợp pháp
  • Giám sát, cung cấp thông tin về khả năng cung cấp nước tại lưu vực sông
  • Phát hiện sớm các thời kỳ xảy ra hạn hán
  • Phát hiện sớm hiện tượng sạt lở đất và lũ lụt
  • Đánh giá thiệt hại do lũ lụt
  • Theo dõi tình trạng rừng, hỏa hoạn và nạn phá rừng

Việc ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS vào giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai

Việc ứng dụng công nghệ viễn thámGIS vào giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu đã đạt được những thành quả thiết thực tại Việt Nam.

Công nghệ viễn thám được đưa sớm vào Việt Nam từ những năm 70 của thế kỷ trước trong ngành lâm nghiệp và địa chất, sau đó mở rộng dần việc ứng dụng trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp, giám sát tài nguyên môi trường và thiên tai, quy hoạch lãnh thổ, nghiên cứu khoa học…

Những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ viễn thámhệ thống thông tin địa lý (GIS) vào giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu đã đạt được những thành quả thiết thực ở nước ta.

Lập bản đồ dự báo nguy cơ lũ quét, trượt lở đất

Lũ quét là một dạng thiên tai xảy ra ở hầu khắp các nước trên thế giới, đặc biệt ở vùng trung du, miền núi và các lưu vực sông chịu ảnh hưởng của gió mùa, bão, áp thấp và hội tụ nhiệt đới.

Nước ta nằm trong khu vực được xem là có tiềm năng tự nhiên sinh ra lũ quét rất cao do trên 70% diện tích là đồi núi.

Cho đến nay, nhiều phương pháp cảnh báo lũ sớm được nghiên cứu, trong đó phương pháp sử dụng tư liệu viễn thám kết hợp công nghệ GIS đã mang lại những hiệu quả quan trọng trong dự báo nguy cơ lũ ống, lũ quét.

Công nghệ viễn thám và GIS với những ưu điểm nổi bật so với các phương pháp nghiên cứu truyền thống có thể được sử dụng hiệu quả trong xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét.

Việc sử dụng phương pháp GISviễn thám có so sánh với số liệu thống kê đem lại kết quả khả quan, có độ chính xác cao. Kết quả này góp phần hỗ trợ cho các nhà quản lý trong công tác phòng, chống ảnh hưởng về người và tài sản do lũ quét gây ra.

Kết quả nhận được trong nghiên cứu có thể được sử dụng cho công tác lập quy hoạch vùng kết hợp trồng cây lúa – màu phục vụ đảm bảo anh ninh lương thực và đối phó biến đổi khí hậu.

Nhu cầu ứng dụng công nghệ viễn thám để quản lý tài nguyên thiên nhiên, trước hết là tài nguyên đất, nước, khoáng sản, rừng… và giám sát môi trường ở nước ta ngày càng gia tăng và trở thành một trong các nhiệm vụ chủ đạo của ứng dụng và phát triển công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cùng với đó là công nghệ GIS đã trở thành một công cụ quan trọng, làm thay đổi cơ bản về nội dung, sản phẩm của công tác đo đạc và bản đồ địa hình hiện nay cũng như mang đến những hiệu quả thiết thực trong các nghiên cứu cảnh bảo, giám sát, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.