Ứng dụng viễn thám – Quản lý cơ sở hạ tầng, đô thị

Ứng dụng viễn thám trong quản lý cơ sở hạ tầng, đô thị

Lý do vì sao viễn thám quan trọng trong quản lý cơ sở hạ tầng, đô thi như vậy?

– Trong công tác quản lý đô thi hiện nay, có một vấn đề lớn là các thông tin dạng bản đồ quy hoạch hiện nay vẫn đang chủ yếu tồn tại ở dưới dạng tài liệu giấy tờ, còn các thông tin liên quan khác lại bị phân tán, chưa tích hợp với thông tin bản đồ để trở thành một hệ thống thông tin thống nhất, tổng thể.

Các chuyên gia nghiên cứu, đầu ngành gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định đối với các bài toán quản lý do không được cung cấp đầy đủ tài liệu và khai thác hiệu quả các thông tin về quy hoạch – xây dựng còn thiếu.

  • Theo dõi và giám sát lún đối với hạ tầng ở các khu vực chịu tác động của đô thị hóa
  • Giám sát sự dịch chuyển, biến dạng các công trình đập thủy điện, hồ nước.
  • Giám sát và đánh giá mức độ thiệt hại gây ra đối với các cơ sở hạ tầng như đường xa, nhà cửa trong trường hợp xảy ra sạt lở địa hình.
  • Khảo sát, lập phương án quy hoạch, xây dựng ….

 

Sản phẩm & Dịch vụ ảnh viễn thám khác