Ứng dụng viễn thám – Quản lý rừng, giám sát tài nguyên rừng

Một số ứng dụng của Viễn thám trong quản lý rừng, giám sát tài nguyên rừng

  • Giám sát, cảnh báo cháy rừng
  • Lập bản đồ về lớp phủ rừng, lớp phủ mặt đất
  • Lập bản đồ rừng ngập nước
  • Lập bản đồ về các đặc tính kết cấu thực vật như chiều cao, sinh khối, diện tích tiết diện thân cây, khối lượng rừng)
  • Giám sát sự xáo trộn (khai thác gỗ, cháy, mối nguy từ côn trùng
  • Giám sát sự thay đổi mặt đất (phá rừng, suy thoái rừng, tái trồng rừng)
  • Giám sát quá trình quang hợp (theo chiều dài mùa vụ).
Quản lý tài nguyên rừng, môi trường
Bản đồ giám sát tài nguyên rừng ngập nước

Kết hợp giữa ảnh viễn thám – GIS trong quản lý tài nguyên và môi trường

Sự phát triển của GIS (Hệ thống thông tin địa lí) và ảnh viễn thám đã mở ra nhiều hướng ứng dụng trong nhiều ngành khoa học và quản lý. Đặc biệt đối với lĩnh vực quản lý giám sát tài nguyên rừng và môi trường, công nghệ này hỗ trợ đắc lực cho quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu để lựa chọn các giải pháp quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu quả tài nguyên.

GIS ứng dụng rất rộng, đa ngành và có hiệu quả, do vậy xu hướng hiện nay là cần phải cập nhật kiến thức, kỹ năng này ở nhiều ngành quản lý, sản xuất để ứng dụng. Hiệu quả của ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám là:

– Giảm chi phí thời gian, lao động

– Số liệu chính xác

– Dữ liệu được quản lý, lưu giữ ở trạng thái động

– Có thể áp dụng ở bất cứ quy mô nào

– Tạo cơ hội cho việc phân tích, tạo ra kiến thức, giải pháp mới trên cơ sở nền dữ liệu gắn với thuộc tính thông tin địa lý