Liên hệ

TRUNG TÂM XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIEU VIỄN THÁM (CSIA – CENTER FOR SATELLITE IMAGE ANALYSIS)

  • Địa chỉ: Số 37 Thi Sách, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

    Hotline: 0988.768.846

    Email: info@anhvientham.com

    Gmail: anhvienthamcsia@gmail.com

    Fanpage: https://facebook.com/anhvienthamCSIA/